iSecure logo

Polityka Prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest iSecure Sp. z o.o., ul. Sienna 72A/214, 00-833 Warszawa, e-mail: kontakt@isecure.pl.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

iSecure przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

Przetwarzamy dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe, wysyłamy zamówione informacje (np. materiały, o które nas prosisz, e-booki). Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt lub wpłynęło zapytanie. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli wykorzystujesz do kontaktu z nami czat dostępny na stronie lub kierujesz do nas e-maila lub zapytania telefoniczne, prosimy Cię o podawanie tylko niezbędnych informacji.

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody.

Jeżeli użytkownik jest tym zainteresowany, może również od nas otrzymywać informacje w formie newslettera dotyczące usług powiązanych z ochroną danych osobowych, świadczonych przez firmy, które są naszymi partnerami biznesowymi. W tym celu osoba ma możliwość wyrażenia odrębnej zgody i dane będą przechowywane przez nas do czasu jej odwołania.

 

W przypadku gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem i zawierasz z iSecure umowę, przetwarzamy niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również kontakt z osobami kontaktowymi po stronie klienta dotyczący opinii na temat realizacji umowy, przy czym z inicjatywą takiego kontaktu może się do nas zwrócić zarówno klient, jak i my.

Takie dane osobowe przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują nas do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Takie dane przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy, bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

W przypadku gdy jesteś reprezentantem naszego klienta lub partnera biznesowego, bądź osobą, z którą kontaktujemy się w związku ze współpracą z takim podmiotem, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktu (w formie papierowej) noszącego znamiona marketingu bezpośredniego (kierując okolicznościową korespondencję). Taki marketing bezpośredni stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzamy w takim celu przez okres trwania współpracy.

 

W przypadku, gdy korzystasz z naszego sklepu internetowego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: zawarcia umowy (podstawa: wykonanie umowy kupna – sprzedaży lub żądanie klienta przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zabezpieczenia roszczeń – te cele są naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku chęci otrzymywania newslettera dane będą przetwarzane za zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane dla powyższych celów będą przetwarzane przez następujący okres: do maksymalnie 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy; w przypadku wyrażenia zgody na newsletter – do czasu jej odwołania; dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu / odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt lub wpłynęło zapytanie; dane niezbędne dla realizacji umowy / rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy.

 

Prowadzimy profile w portalach społecznościowych:

– Facebook: https://pl-pl.facebook.com/isecurepolska

– LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/isecure-sp-z-o-o

– Twitter: https://twitter.com/isecurepl

w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez iSecure treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali możemy też przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubisz nasz wpis lub go skomentujesz, to pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

 

Źródła danych

Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli do nas dzwonisz, czy korespondujesz z nami mailowo lub tradycyjnie, albo pozostawiasz je w innej formie (np. wręczonej wizytówki, wypełnionego formularza, zakupu w sklepie internetowym). Twoje dane możemy również pozyskać od firm, z którymi współpracujemy, a które wskazują Cię jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe, bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom iSecure, podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy oprogramowania, księgowość, agencja marketingowa, hosting, zarządzanie stroną internetową), podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Korzystamy z usług Freshmail by realizować wysyłkę newslettera. Z polityką prywatności i polityką cookies Freshmail możesz zapoznać się tutaj: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

Korzystamy także z usług Google Analytics, któremu przekazujemy informacje zbierane za pomocą plików cookies (informacje statystyczne). Te informacje są anonimowe i nie stanowią danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania takich informacji możesz przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy

Komunikacja wychodząca ze sklepu internetowego obsługiwana jest za pośrednictwem firmy Mailgun Technologies, Inc. (patrz: informacje wskazane w części „Państwa trzecie”).

Płatności elektroniczne funkcjonujące w ramach sklepu internetowego iSecure obsługiwane są za pośrednictwem firmy Blue Media S.A. – http://bluemedia.pl/, link do polityki prywatności: https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf

 

Państwa trzecie

W ramach sklepu internetowego korzystamy z usług firmy Mailgun Technologies, Inc. z siedzibą w San Antonio, Teksas, USA. Polityka prywatności: https://www.mailgun.com/privacy-policy/, zasady zgodności z RODO: https://www.mailgun.com/gdpr/

 

Prawa osób fizycznych

Przysługują Ci następujące prawa:

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne, jeśli Użytkownik Strony będzie chciał skorzystać z niektórych oferowanych przez nas możliwości, przykładowo, by wysyłać newsletter potrzebujemy Twojego adresu mailowego, by udzielić odpowiedzi na pytania potrzebujemy Twoich danych kontaktowych, gdy dokonujesz zakupu w sklepie internetowym, potrzebujemy danych, by zrealizować zamówienie.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, ani nie profilujemy danych osobowych.

 

Pliki cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies, zwane także potocznie ciasteczkami, to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

– dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

– tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.

 

W ramach Strony stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Zmiana ustawień plików cookies

Przeglądarki internetowe bardzo często domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz, szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Musisz jednak wiedzieć, że zmiana ustawień w zakresie korzystania z plików cookies na poziomie przeglądarki za pomocą której przeglądasz strony internetowe może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych z nich.

Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki